La Xarxa de Recerca Demoskole està formada per professors i professores de la universitats de Girona i Vic adscrits, fonamentalment, als grups de recerca GRES (UdG) i al GREUV (UVic-UCC) i des del curs 2010-2011 treballen conjuntament temes relacionats amb la democràcia i la participació en l’àmbit educatiu. Els principals objectius del grup són fer recerca, divulgar informació i assessorar centres i institucions educatives interessades en promoure la democràcia i la participació, i participar en els fòrums científics nacionals i internacionals a fi de presentar i discutir els resultats de les investigacions. El grup de la Universitat de Girona està coordinat pel professor Jordi Feu i el de la UVic-UCC per Núria Simó.