img_2777

Títol de la recerca i identificador legal

DEMOCRACIA, PARTICIPACION Y EDUCACION INCLUSIVA EN CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA,  EDU2012-39556-C02-01 // 02

Objectius

  • Conèixer els discursos sobre democràcia, participació i educació inclusiva als centres a partir del punt de vista dels diferents agents (equip directiu i docents, alumnat i famílies).
  • Detectar conjuntament amb els centres quines són les pràctiques educatives que consideren que són més democràtiques en els seus centres.
  • Analitzar-les conjuntament (aquestes pràctiques) amb els centres per veure’n la qualitat democràtica i pensar en com millorar-la.
  • Analitzar si les pràctiques que s’han detectat com a més democràtiques són també més inclusives en relació a la participació de tots els infants i les seves famílies (sobretot ens hem centrat en la participació d’alumnat i famílies de diferents orígens geogràfics).
  • Contrastar semblances, diferències, complementarietats i interferències dels processos participatius dels centres d’educació infantil-primària i educació secundària.

Membres participants en la recerca

Coordinadors dels subprojectes 01 (UdG) i 02 (Uvic- UCC) i investigadors principals dels subprojectes

Investigador principal del subprojecte 01: Jordi Feu.

Investigadors i investigadores de la Universitat de Girona: Paco Abril, Xavier Besalú, Joan Canimas, Margarida Falgàs, Patrícia Melgar, Glòria Muñoz, Josep Miquel Palaudàrias, Oscar Prieto i Carles Serra.

Col·laboradors i personal contractat: Laura Làzaro i Eduard Mondéjar.

Investigadora principal del subprojecte 02: Núria Simó.

Investigadors i investigadores de la Universitat de Vic (membres del GREUV): Mar Beneyto, Isabel Carrillo, Laura Domingo, Laura Farré, Esther Fatsini, Cati Lecumberri, Alba Parareda, Joan Soler, Itxaso Tellado i Antoni Tort.

Col·laboradors i personal contractat:

Finançament

Ministerio de Economía y Competividad (MINECO). 37.440 €.

Període execució

Gener de 2013- Setembre 2016