img_2777

DEMOCRACIA, PARTICIPACION Y EDUCACION INCLUSIVA EN CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

Aquest projecte de recerca coordinat entre les Universitats de Girona i Vic té com objectius principals copsar com entenen la democràcia i la participació els centres d’educació infantil – primària i secundària, veure com la porten a terme a partir dels paràmetres establerts per l’equip d’investigació i establir una sèries d’indicadors que ens permetin avaluar la qualitat i la intensitat democràtica dels centres eductius. Es tracta d’una investigació essencialment qualitativa centrada en l’estudi de deu casos ( cinc centres d’educació infantil i primària, i cinc més d’educació secundària.

Llegeix més…llibre2

LA DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ ALS CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: IMPACTE DEL PROGRAMA “3D”

Aquest projecte de recerca, atorgat a la Universitat de Girona i en el que hi participa professorat de les universitats de Girona i Vic se centra en tres qüestions fonamentals: a) la democràcia i la participació en l’àmbit educatiu, b) la democràcia i la participació en l’educació secundària a Catalunya i, en darrer terme, c) la democràcia i la participació vinculades al projecte “3D”, un programa dissenyat i promogut per l’Agència Catalana de Joventut, iniciat per primera vegada el curs 2009-2010, que busca construir coneixements, eines, actituds i oportunitats als centres d’educació secundària del país, educant en i per a la participació de tot l’alumnat.

Llegeix més…llibre2

PLA DE FORMACIÓ INTEGRAL PER AL FOMENT D’ACTITUDS, PRÀCTIQUES I CULTURA DEMOCRÀTIQUES I PARTICIPATIVES EN ELS ESTUDIANTS DE GRAU EN MESTRE (DOBLE TITULACIÓ: INFANTIL I PRIMÀRIA

L’objectiu d’aquesta investigació, dirigida per professorat de la Universitat de Girona i en el que també hi participa professorat de la Universitat de Vic-UCC i Ramón Llull, Blanquerna, té com objectiu elaborar un pla de formació integral que contribueixi a formar estudiants amb fortes conviccions democràtiques i participatives, i amb suficients estratègies i recursos com per fer viure la democràcia i la participació als seus futurs alumnes. El focus principal de la recerca rau en investigar com es pot millorar la competència social i ciutadana dels futurs mestres.

Llegeix més…llibre2