a3-democracia-i-participacio-2

Com podem fomentar actituds, pràctiques i cultura democràtiques i participatives en els estudiants del Grau de Mestre?

En el marc de la investigació Pla de formació integral per al foment d’actituds, pràctiques i cultura democràtiques i participatives en els estudiants de Grau de Mestre (ARMIF 2014-2016, projecte 00022), ens ha semblat oportú organitzar unes jornades per presentar una part del material que hem elaborat (material fàcil d’aplicar per a tot el professorat de qualsevol de les matèries del Grau de Mestre) i, de passada, exposar els paràmetres bàsics que, com a grup investigador, hem utilitzat per definir el concepte de democràcia educativa. Un concepte que, com es veurà a les Jornades, tot i ser abstracte, es practica en la quotidianitat dels centres educatius.
A les jornades hi seran convidats els centres educatius que han participat en la investigació, amb l’objectiu que quan es presentin els materials puguin il·lustrar o puntualitzar algunes de les qüestions plantejades.

Programa

9.15-9.30: Recepció

9.30-9.45: Obertura institucional

9.45-10.30: Presentació dels eixos de la investigació i del constructe teòric de democràcia educativa a càrrec de: Jordi Feu (director de la recerca, UdG) i Núria Simó (membre de l’equip investigador, UVic)

10.30-11: Pausa

11-12.30: Conferència central: “Democràcia i educació al segle XXI: reptes en la formació dels mestres” a càrrec de Jaume Martínez Bonafé, professor titular del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València

12.30-14.00: Taules simultànies de presentació de materials per treballar la democràcia durant la formació dels mestres:

Taula 1: Proposta curricular per treballar la democràcia en diverses matèries. Coordina: Xavier Besalú.

Taula 2: Pautes d’observació per prendre consciència de la presència o absència de democràcia durant les pràctiques. Coordina: Pietat Marquilles i Laura Làzaro.

Taula 3: Presentació d’un òrgan ad hoc perquè els alumnes del Grau de Mestre visquin i exercitin la democràcia i la participació durant la formació inicial. Coordina: Jordi Feu i Xavier Casademont.

Destinataris

El destinatari principal és el professorat que fa docència en el Grau de Mestre. Així i tot, les jornades estan obertes a professors i professores d’altres titulacions, a mestres d’educació infantil i primària, a alumnes del Grau de Mestre, a membres de federacions de pares i mares i de sindicats, així com a qualsevol altre agent educatiu interessat en aprofundir en la democràcia en entorns educatius.

Data i lloc de celebració

24 de novembre de 2016, Auditori de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

Horari

9.15 h a 14.00 h

Inscripció

Trobareu l’enllaç d’inscripció a la pàgina web del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF) o clicant en el següent enllaç.

Les places són limitades i es procedirà per ordre d’inscripció. La inscripció és gratuïta i es podrà formalitzar fins el 17 de novembre.