Títol de la recerca i identificador legal

LA DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ ALS CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: IMPACTE DEL PROGRAMA “3D”.  2013DEMOC00023

 

Objectius

  • Analitzar el marc legal que possibilitat la democràcia i la participació en els centres d’educació secundària. Anàlisi del marc normatiu actual espanyol i català.
  • Analitzar els documents programàtics i les recomanacions en l’àmbit de la democràcia i la participació elaborades per associacions i organismes nacionals, estatals i internacionals que vetllen per la qualitat de l’educació i que tenen un elevat grau de legitimació social, especialment entre el sector educatiu.
  • Analitzar els impactes  que és capaç de generar el Programa de Democràcia i Participació “3D” entre els alumnes.
  • Analitzar específicament les competències assolides  pels alumnes que participen en el  Programa “3D”. Competències relacionades específicament amb la participació, la democràcia i el civisme i presentar recomanacions per una millor eficàcia del programa.

 

Membres participants en la recerca:

Investigador principal (UdG): Jordi Feu.

Professorat Universitat de Girona (UdG): Francisco Abril, Xavier Besalú, Xavier Casademont, Patricia Melgar,  Josep Miquel Palaudàrias, Oscar Prieto, Carles Serra i Montse Tesouro.

Universitat de Vic (UVic): Núria Simó (coordinadora), Isabel Carrillo, Jordi Collet, Antoni Tort i Alba Parareda.

Col·laboradors de la Secretaria General de Joventut: Neus Cruset, Anna Serra i Pau Tarrés.

Col·laboradors i personal contractat: Laura Làzaro i Eduard Mondejar.

 

Finançament

AGAUR Conselleria de Governació i Relacions Institucionals, 7.500 €.

 

Període execució

Juliol de  2013- desembre de 2014