De la Universitat de Girona som…

dsc_0167Jordi Feu Gelis (Coord)

Jordi Feu Gelis, sociòleg, professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona.

Doctorat per la Universitat de Girona amb la tesi “política i legislació educativa sobre l’escola rural” ha centrat les seves investigacions en: educació rural, pobresa, marginació i exclusió social, estructura social i desigualtat, identitat i immigració. Actualment centra el seu camp d’estudi en la democràcia i la participació en educació.

Ha impartit classes a les universitats de Bluefields i León (Nicaragua) i a la Universidad  Nacional Agraria La Molina (Perú) de sociologia de l’educació, política educativa, escola i desenvolupament rural.

És autor de diversos articles sobre l’escola rural a Espanya, membre fundador de l’Observatori d’Educació Rural de Catalunya i responsable de l’àmbit d’investigació d’aquest observatori. També és responsable del “Gabinet per a la mentoria social” de la Universitat de Girona en què desenvolupa recerca sobre la inclusió social i cultural d’alumnes d’origen estranger.


dsc_0114Paco Abril

Doctor en Societat de la informació i el Coneixement per la UOC i professor associat de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. El seu camp de recerca i interès és el gènere i les masculinitats. Té una dilatada experiència de treball sobre coeducació i gènere en les escoles. És coautor del llibre “Chicos y Chicas en relación”, publicat per Icaria i adreçat al professorat per treballar la sensibilització de gènere i la coeducació a l’aula. També és activista de les noves masculinitats i presideix l’associació Homes Igualitaris- Ahige Catalunya.


dsc_0112Xavier Besalú Costa

Xavier Besalú Costa és professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona.

Ha fet de mestre d’escola entre els anys 1976 i 1988 i és doctor en Pedagogia amb una tesi que du per títol “Diversitat cultural i educació. Per una educació intercultural a les escoles d’educació primària”.

La seva recerca s’ha centrat en l’educació intercultural, la formació del professorat, les polítiques educatives i la inclusió. Ha col·laborat amb el Departament d’Ensenyament del govern de Catalunya en el desplegament del Pla LIC i amb el Ministeri d’Educació en l’elaboració del portal CREADE (sobre educació intercultural). Ha fet formació de professorat a diverses Comunitats Autònomes espanyoles.

Actualment fa de director de la revista PERSPECTIVA ESCOLAR, que edita l’A.M. Rosa Sensat, i forma part del consell editorial de la revista RIZOMA FREIREANO, que edita l’Institut Paulo Freire d’Espanya.

Algunes publicacions recents:

Aproximación al estado de la interculturalidad (1014); Interculturalidad y ciutadania (2011); Escuela y Sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con alumnado extranjero (2009).


dsc_0098Joan Canimas Brugué

Joan Canimas Brugué és filòsof i doctorat per la Universitat de Girona amb la tesi “La societat educada. Gènesi de la intervenció sobre l’ésser humà”. Màster en bioètica per la Universitat de Barcelona i Màster en ètica aplicada a l’acció social per la Universitat de Girona. La seva activitat professional se centra en l’àmbit de l’ètica aplicada a l’acció social, psico-educativa i sanitària.

Professor associat de la Universitat de Girona i professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya, en les quals imparteix classes d’ètica aplicada als Graus d’Educació Social, Treball Social i Pedagogia.

Vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), del Comitè d’Ètica de la Recerca de Girona i del Comitè d’Ètica i de la Recerca i la Bioseguretat de la Universitat de Girona.

És autor d’obres i articles sobre ètica aplicada a l’àmbit de l’acció social, psico-educativa i sanitària i també sobre educació.


imatge-sense-cara-2
Margarida Falgàs i Isern

Margarida Falgàs i Isern, mestra d’educació infantil i primària, llicenciada en filologia catalana i pedagoga.

Professora de didàctica de la llengua i la literatura  de la facultat d’educació i psicologia de la universitat de Girona.  Formadora de centres educatius d’escola bressol, d’infantil i primària, en metodologia i en didàctica de la llengua oral i escrita.

Formo part de  grups de treball d’educació infantil 0-6  de l’ICE Josep Pallach de la UdG. També  participo del grup dinamitzador del MRP de Girona i de les Jornades d’Educació Infantil 0-6 de l’ajuntament de Girona i ICE la UdG. Formo part de l’Observatori d’Escacs i Educació de la UdG.

El meu àmbit de treball és l’educació infantil, especialment en metodologia i en els processos d’adquisició de la llengua escrita i la literatura.  He escrit articles sobre el plantejament de la llengua escrita a l’escola, tant per educació infantil com primària. També he participat en recerques i articles al voltant de la formació inicial de mestres, sobre la interdisciplinarietat, sobre el pràcticum, l’anàlisi de bones pràctiques i l’aprenentatge realista per a futurs professionals i per a la formació permanent.


dsc_0156Patrícia Melgar Alcantud

Patrícia Melgar Alcantud és doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Actualment és professora lectora en el Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona y membre del Centre d’Investigació CREA. És tutora del Màster Universitari en Prevenció i Intervenció Psicològica en Problemes de Conducta en l’Escola, en la Universitat Internacional de València.

Les seves principals línies d’investigació són Socialització Preventiva de la Violència de Gènere, gènere i educació, teoria de l’educació i educació superadora de desigualtats.

Entre les seves publicacions més recents destaquen Valls, R.; Puigvert, L., Melgar, P., & Garcia, C. (2016). Breaking the Silence at Spanish Universities: Findings from the First Sutdy of Violence Against Women on Campuses in Spain. Violence against Women. A més, és editora de la Revista Géneros i membre del Editorial Board de la revista Violence Against Women.

Finalment destacar la seva implicació en els moviments socials que treballen pels drets de les dones i, especialment, en la superació de la violència masclista, sent secretaria de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.


dsc_0164Eduard Mondéjar Torra

Eduard Mondéjar és investigador Pre-doctoral (BR-UdG) a temps complert i professor en el departament de Pedagogia a l’àrea de Teoria i Història en la Facultat de Psicologia i Educació de la Universitat de Girona. Actualment està desenvolupant la seva tesi doctoral iniciada l’any 2013 i dirigida pels Doctors Jordi Feu Gelís i Patrícia Melgar Alcantud, tots dos professors de la Universitat de Girona, amb el títol La Democràcia a l’escola: Discursos, pràctiques i reptes de futur. Entre les seves línies d’investigació es troben l’educació democràtica, les teories educatives, la història de l’educació i, més concretament, el projecte Comunitats d’Aprenentatge i la superació de la violència de gènere.

Les seves principals publicacions estan centrades en la prevenció de violència de gènere (publicació indexada en la base de dades JCR) i en la metodologia d’investigació comunicativa com a via de superació de les desigualtats socials, més concretament centrada en el poble gitano.

El seus interessos científics estan centrats en les pràctiques democràtiques en educació com a via de superació de les desigualtats socials. Més concretament en l’àmbit de l’ensenyament reglat, en la millora de l’aprenentatge de l’alumnat a partir de potenciar de la seva capacitat crítica gràcies a un ensenyament orientat sota valors democràtics.


dsc_0102Glòria Muñoz Mella

Glòria Muñoz Mella és pedagoga i professora associada en el Departament de Pedagogia i Educació Social de la Universitat de Girona.

També és coordinadora pedagògica i directora de l’escola de lleure Associació Batibull. A més, també és col·laboradora externa de Dipsalut, en l’àrea promoció de la salut.


dsc_0152Josep Miquel Palaudàrias i Martí

Josep Miquel Palaudàrias i Martí és diplomat en Magisteri, llicenciat en Pedagogia, Màster en Estudis Euro-Àrabs  per  la Universitat de Girona i Doctor en Pedagogia  per la mateixa universitat.  Ha cursat part dels estudis de doctorat a la Universitat de Niça.

Ha impartit classes en les universitats de Florència (Itàlia), a la Universitat de BioBio i les Universitats Alberto Hurtado i Diego Portales  (Xile).

Ha esta professor convidat al Colegio de Jalisco (Mèxic) i al Centre d’Estudis Ètnics de les Universitats de Montreal.

Forma part del grup de recerca consolidat:  Grup de Recerca i Anàlisi Social ubicat a la Universitat de Lleida.

Els temes d’investigació  estan centrats en: educació, immigració i inclusió; educació intercultural,  participació de les famílies a l’escola i desenvolupament comunitari. Les recerques en les que ha participat han estat d’àmbit internacional i estatal.

És autor de diversos articles i llibres sobre les temàtiques referenciades.


dsc_0086Òscar Prieto-Flores

Òscar Prieto-Flores és professor agregat del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona.

Doctorat en Sociologia per la Universitat de Barcelona ha participat en recerques I+D+i catalanes, de l’estat espanyol i europees al voltant de la inclusió social del poble gitano i d’altres grups minoritaris, ha publicat en diferents revistes indexades i ha estat visiting scholar de la Universitat de Stanford i Princeton.


dsc_0107
Carles Serra

Carles Serra i Salamé. És antropòleg, doctor per la universitat de Girona (2001), màster en Estudis Euroàrabs per la UdG i el CIDOB (1994) i màster en Màster en Investigació Bàsica i Aplicada en Antropologia Social i Cultural per la UAB (1998). És professor agregat a la Universitat de Girona i entre el 2008 i el 2015 va ser coordinador els estudis de pedagogia. En l’actualitat és Adjunt al Rector de la UdG per a temes de Compromís Social.

S’ha especialitzat en l’antropologia de l’educació i en l’anàlisi de les relacions interètniques en contextos d’immigració. En aquest camp destaquen els seus llibres Antropologia de l’educació. L’etnografia i l’estudi de les relacions interètniques en l’àmbit de l’educació (2002), Diversitat, racisme i violència: conflictes a l’educació secundària (2006) i Continuar o abandonar. L’alumnat estranger a l’educació secundària (2010); i els articles “Rhetoric of exclusion and racist violence in a catalan secondary school” (Anthropology & Education Quarterly 35 (4), 2004),  “Deficiencias en el seguimiento del abandono escolar y trayectorias de continuidad del alumnado de origen inmigrado” (Revista de Educación,  nºextr: Abandono temprano de la educación y la formación:cifras y políticas, 2010), “Le Cheminement des élèves étrangers au-delà de la scolarité obligatoire en Catalogne”  (Canadian Issues/Thèmes canadiens: La réussite scolaire des élèves issus de l’immigration, 2011), “Antropologia i filosofia moral. Embolics i perills en l’ús de conceptes propis de l’antropologia per part d’experts en filosofia moral” (Revista de Pedagogia i treball Social, vol 3 (1) 2013), entre altres.

Els darrers anys ha treballat en temes de participació i democràcia als centres educatius. Sobre aquestes qüestions ha particiat en recerques com  “Famílies immigrades i escoles. Dinàmiques de relació a Catalunya” (membre de l’equip, Generalitat de Catalunya. Secretaria per a la Immigració,  2009-2010), “La democràcia i la participació als centres de secundària: avaluació dels impactes del programa 3D i creació d’un sistema d’indicadors extrapolable per a l’avaluació de la qualitat democràtica” (membre de l’equip, AGAUR, 2013-2014) i “Democracia, participación y educación inclusiva en centros de educación primaria” (membre de l’equip, Ministerio de Economía y Competitividad, 2013-2015). Alguns llibres o articles sobre aquestes temàtiques que han estat publicats o que estan en procés de publicació són:  Jordi Feu et al (2015) “La democràcia i la participació i l’educació des d’una perspectiva crítica”, a Guix : elements d’acció educativa (416-417); Jordi Collet et al (2016) La gobernanza escolar democràtica. Madrid: Morata; Óscar Prieto-Flores et al. “Bringing Democratic Governance into Practice: Policy Enactments Responding to Neoliberal Governance in Spanish Public Schools”, en procés a Cambridge Journal of Education; i Núria Simó et al “Dimensiones, características e indicadores para una escuela democràtica”, en procés a Revista de Estudios Pedagógicos.


De la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya som…

desconeguda-2Mar Beneyto Seoane

Formació acadèmica: Doctoranda en el programa de Doctorat d’Educació Inclusiva de la UVic-UCC (2012-18). Tesi doctoral en curs centrada en la tecnologia escolar des d’una perspectiva participativa i democràtica. Màster en Educació Inclusiva (UVic, 2011-12). Llicenciatura en Psicopedagogia (UVic, 2009-11), Grau en Mestre d’Educació Infantil (UNIR, 2013-16) i Diplomatura en Educació Social (UVic-UCC, 2006-09).

Docència: Professora – Assistent en formació del Departament de Pedagogia de la UVic-UCC. Docència en els estudis de Grau en Mestre Infantil i Primària (Seminari de Mètodes d’Investigació i Tutorització pràctiques) i els estudis de Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (Fonaments de l’Educació).

Investigació: Investigadora – col·laboradora del GREUV Grup de Recerca Educativa de la UVic-UCC, en la línia d’Educació, Territori i Ciutadania. Participació en el projecte “Famílies, escola i èxit escolar” (IP: Jordi Collet-Sabé, UVic-UCC), en el projecte I+D “Demoskole: Democracia, participación y educación inclusiva en centros educativos” (Referència: EDU2012-39556-C02-01/02. IP: Núria Simó-Gil, UVic-UCC i Jordi Feu-Gelis, UdG) i el Projecte “Enxaneta” (Coord. Jordi Collet-Sabé, UVic-UCC).


isabel-carrilloIsabel Carrillo Flores

Formació acadèmica. Doctora en Pedagogia (Programa Educació Moral). Universitat de Barcelona, 1996. Llicenciada en Pedagogia. Universitat de   Barcelona, 1989. Postgrau en Cooperació per al Desenvolupament. Universitat de Girona, 2003. Acreditació Agregada AQU Acreditació titular Universitat ANECA.

Docència. Professora titular del Departament de Pedagogia de la UVic-UCC.. Docència en els estudis de Grau de Mestres i d’Educació Social en les àrees de Sociologia de l’Educació i Pedagogia Social, Ètica i Seminari de Pràctiques, i en els estudis de Màster i Doctorat: Estudis de Gènere Dones i Ciutadania, Educació Inclusiva, Innovació i Intervenció Educatives en Entorns de Diversitat. Forma part del Grup de Formació sobre Gènere i Educació del CIFE, UVic-UCC.

Gestió. Directora del Departament de Pedagogia de la Facultat d’Educació de la UVic 1997-2001.Directora de la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures de la UVic, 2004-2011. Coordinadora del Projecte de Cooperació Educativa-Pràctiques amb Centreamèrica dela Facultat d’Educació de la UVic des de 1997-2013.

Investigació. Investigadora del GREUV Grup de Recerca Educativa, UVic-UCC. Ha format part i col·labora en el GREM, UB. Membre del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere, de la UVic-UCC. Les línies de recerca i publicació es centren en la pedagogia ètica i els valors a l’entorn de: democràcia, dret a l’educació, gènere, cooperació, formació de mestres.


laura-domingoLaura Domingo

Mestra i Psicopedagoga (Universitat de Barcelona, 2003 i 2007 respectivament).

Professora del Departament de Pedagogia de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Imparteix docència en els estudis de Grau de Mestre en Educació Infantil i Primària i en el Doble Grau de Mestre en Educació Infantil i Primària (amb la menció d’anglès). Des del curs 2015-16 és la coordinadora dels Treballs de Fi de Grau de la FETCH.

És membre del Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic (GREUV). Els projectes d’investigació que desenvolupa actualment es relacionen amb la línia d’investigació: “Educació, ciutadania i territori” del GREUV, més específicament al voltant de l’educació en el món rural..

Va finalitzar la seva tesi doctoral amb el títol “Contribucions pedagògiques de l’escola rural. La inclusió a les aules multigrau: un estudi de cas” l’any 2014. Els àmbits d’estudi més rellevants són: l’escola rural, les pràctiques educatives inclusives a l’aula multigrau, els processos d’inclusió social i educativa i per últim, la formació dels mestres  Ha escrit i publicat diversos articles i capítols de llibres sobre aquestes temàtiques com: “La Complejidad de Vivir la Ciudadanía en el Aula: Análisis en Cuatro Centros de Secundaria” (2016), “What can be learned from Spanish rural schools? Conclusions from an international project” (2015), Maestros al vaivén. Aprender la profesión docente en el mundo actual (2014).


desconeguda-3Laura Farré Riera

Professora i investigadora del Departament de Pedagogia de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Investigadora del GREUV – Grup de Recerca Educativa de la UVic-UCC (Grup Consolidat 2014 SGR 1291). Docència en els estudis de Grau de Mestre/a en Educació Infantil i Primària (Seminari de Mètodes d’Investigació i Tutorització del Treball de Fi de Grau).

Doctoranda en el programa Innovació i Intervenció Educatives de la UVic – UCC (2016 – 2019). Actualment està en la fase inicial de la seva tesi doctoral vinculada al projecte Demoskole: Democràcia, participació i educació inclusiva als centres educatius (Referència: EDU2012-39556-C02-01/02. IP: Núria Simó-Gil, UVic-UCC i Jordi Feu-Gelis, UdG), centrada en el reconeixement de les veus de l’alumnat per fomentar la seva participació i reflexionar sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge. Les seves línies de recerca estan centrades en les veus de l’alumnat i en la seva participació en el context escolar.


desconeguda-1Esther Fatsini i Matheu

Professora agregada del departament de Pedagogia (FETCH, UVic-UCC). Doctoranda en el programa de Doctorat d’Educació Inclusiva de la UVic-UCC (2016). Llicenciada en Pedagogia social, UAB (1990). Mestra, EUB-UVic (1987). Imparteix docència en les àrees de Didàctica i organització escolar, Acció socioeducativa en l’àmbit laboral, Seminaris de pràctiques i optatives de Funció tutorial, Ètica i drets, entre altres. Forma part del Grup de Formació sobre Gènere i Educació del CIFE, UVic-UCC. Investigadora del GREUV Grup de Recerca Educativa, UVic-UCC, línia d’Educació, Territori i Ciutadania en els eixos del Gènere i Educació. Membre del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere, de la UVic-UCC. Les línies de recerca i publicació es centren en la democràcia (amb UdG), gènere (amb UOC), i formació de mestres (amb UB). En l’àmbit de la gestió ha estat directora del Departament de Pedagogia de la Facultat d’Educació de la UVic (2001-2004), membre per l’elaboració del I Pla d’Igualtat de la UVic (2006-2008) i membre del Comitè d’Empresa (2005-2015).


cati-lecumberriCati Lecumberri

Formació: Llicenciada en pedagogia (1999) i doctora en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Institut Nacional d’Educació Física, 2009). Aconsegueix l’acreditació de l’ANECA l’any 2013.

Docència: És professora en els graus de Magisteri i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport on imparteix docència des del curs 2007-2008.

Investigació: Ha estat coordinadora del Màster “Esport per la resolució de conflictes” impartit per la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundacioó Futbol Club Barcelona. S’ha especialitzat en àmbits de recerca relacionats amb l’esport com a eina educativa en contextos d’exclusió i vulnerabilitat social. Coordina el Grup de Recerca en Educació Física de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya des del curs 2011-2012.

Actualment col.labora com assessora amb el Departament d’Ensenyament per al desplegament de les Competències Bàsiques en l’àmbit de l’Educació Física a Primària.


alba-pararedaAlba Parareda

Professora i investigadora del Departament de Pedagogia de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Investigadora del GREUV – Grup de Recerca Educativa de la UVic-UCC (Grup Consolidat 2014 SGR 1291). Actualment està en fase de finalització de la seva tesi doctoral vinculada al projecte Demoskole: Democràcia, participació i educació inclusiva als centres educatius, centrada en la vivència de la ciutadania per part de joves d’origen immigrat. Els projectes d’investigació que desenvolupa actualment es relacionen amb la línia d’investigació: “Educació, territori i ciutadania”. Les seves línies de recerca estan centrades en la ciutadania i la democràcia escolar.


nuria-simoNúria Simó Gil (Coord)

Llicenciada en Ciències de l’Educació i Doctora en Pedagogia (1996) per la Universitat de Barcelona (UB).

Professora del Departament de Pedagogia de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Imparteix docència en els estudis d’Educació Social, en el Màster d’Educació Inclusiva així com en el d’Innovació en Didàctiques Específiques.

És membre del Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic (GREUV). Els projectes d’investigació que desenvolupa actualment es relacionen amb la línia d’investigació: “Educació, ciutadania i territori” del GREUV, més específicament al voltant de l’educació democràtica i la pràctica de la ciutadania.

Els àmbits d’estudi més rellevants són: els processos d’inclusió social i educativa amb infants i joves; els processos educatius amb població immigrant, la formació de l’educador social i del mestre. Ha escrit i publicat diversos articles i capítols de llibres sobre aquestes temàtiques. Es coautora dels llibres: Aprendiendo de las innovaciones en los centros (1998); Magribins a les aules. El model de Vic a debat. (2002) i Gobernanza escolar democrática (2016).

Sap, per experiència, que la recerca de qualitat té a veure amb la qualitat de les relacions  que els integrants de l’equip construeixen.


joan-soler-mataJoan Soler Mata

Mestre i pedagog.

És Doctor en Pedagogia. Ha exercit com a mestre d’ensenyament primari en diferents centres públics (1980-1994) i també com a professor associat del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (1992-1995). Des de l’any 1994 és professor del Departament de Pedagogia de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic (inicialment, Escola Universitària de Mestres Balmes dels Estudis Universitaris de Vic).

Ha exercit els càrrecs de Director del Departament de Ciències de l’Educació (1995-1997) i del Departament de Pedagogia (2012-2014), Coordinador dels estudis de Mestre a la Facultat d’Educació (1997-2004), Adjunt al Vicerectorat d’afers acadèmics de la Universitat de Vic (2004-2006) i Coordinador de la doble titulació de Mestre d’Educació Infantil i Primària a la Universitat de Vic dins el Programa de Millora de la Formació dels Mestres impulsat per la Generalitat de Catalunya (2012-2014). Durant el període 2014-2016 ha fet de Degà de la mateixa Facultat.

Actualment és president de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana i membre del consell assessor de la revista Educació i Història. També forma part del consell assessor de la col·lecció Textos Pedagògics d’Eumo editorial.

Durant el període 1999-2007 va exercir com a regidor d’Educació i primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Centelles (Osona). Ha coordinat i assessorat el programa “Educació i territori en petits municipis” de la Diputació de Barcelona i, més darrerament, el Pla educatiu territorial del Berguedà.

És membre del Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic (GREUV). Els àmbits d’estudi i recerca són: a) la formació del mestre; b) la història de l’educació a Catalunya; c) el pensament educatiu contemporani; d) les relacions entre territori, municipi i educació; e) l’escola rural; f) la democràcia i participació en l’educació.


desconeguda-5Antoni Tort i  Bardolet

Doctor en Pedagogia (1995) per la Universitat de Barcelona (UB), es professor titular de la Universitat de Vic-UCC, on va ser degà de la Facultat d’Educació. Actualment compagina la docència i la recerca amb la direcció de la Escola de Doctorat d’aquesta Universitat.  És el coordinador del GREUV, Grup de Recerca Educativa de la UVIC-UCC, reconegut com a grup consolidat.

Dirigeix la col·lecció “Textos Pedagògics” que edita en català les obres de les grans personalitats de la pedagogia de tots els temps. Autor de nombrosos articles, és autor o coautor de llibres entre els que destaquem: Opinions públiques sobre I’educació (Premi Pallach, 1996), Aprendiendo de las innovaciones en los centros (1998), Pedagogías del siglo XX (2000), El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI (2001); Magribins a les aules. El model de Vic a debat. (2002), Famílies, escola i èxit. Millorar vincles per millorar els resultats. (2011). El darrer llibre publicat, coordinat conjuntament amb Jordi Collet, és Gobernanza escolar democrática (2016).